METALOPLASTYKA - GRAWERSTWO
Przemysław Wróblewski

ul. Augustowska 26
61-051 POZNAŃ
tel. 61/870-82-57
tel. kom. 0-601 710762
e-mail:metaloplastyka@wroblewski.ig.pl